Regeringens “bommert”

Af Kristian Mouritzen 44

EU har trange tider i øjeblikket. Vi mangler politikere i Europa med visioner. Personligheder, der kæmper EUs sag, og som kan skære igennem al det tågesnak, der kommer fra nationale politikere i kølvandet på finanskrisen. Vi mangler en Francois Mitterrand. Vi mangler en Helmut Kohl. Vi mangler en Jacques Delors. Vi mangler sådan set også en Uffe Ellemann-Jensen, som turde kæmpe den europæiske sag og minde om, at det kan godt være, at krisen strammer til overalt i EU. Men at nationalegoisme ikke er svaret. Tværtimod er den eneste vej frem samarbejde inden for EU og ikke mindst sammenhold om det europæiske projekt.
Dansk Folkeparti kan i den forbindelse klandres for meget, og det har de heller intet imod. Det totalt og overflødige tiltag om at ansætte flere toldere for at fange østbander tror kun – skægt nok – tolderne på. Og så Dansk Folkeparti. Rigspolitiet tror ikke på ideen. Toldernes egen fagforening er selvfølgelig stærkt opmuntret over udsigten til at få flere medarbejdere. Der er derfor ingen ende på, hvor mange forbrydere de kan fange, når først dele af Schengen-samarbejdet udfordres fra 2013. Rollemodellen er – forstår man – Sverige, som har sat tolderne ind på at fange formastelige personer, som smugler sprit og cigaretter. Og det har de efter deres egne udsagn utroligt held med. Alt sammen fint nok. Man skal jo nødig have, at svenskerne morer sig. Og herhjemme vil mange fremover sove roligere om natten uden frygt for at blive vækket af hjemmerøvere fra de nye EU-lande og få plyndret madrasserne.
Men problemet er, at overalt i Europa ser vi politikere, som ikke forklarer sig og giver efter for et fiktivt pres. Finanskrisen har skabt bekymrede miner over alt. Når man dertil lægger flytningestrømmen fra Nordafrika og »østbanders« hærgen, så er det lettere at lukke ned for samarbejdet. Nationale løsninger er enklere at forholde sig til. EU er tungt og besværligt og meget lidt folkeligt. Det kan man så alt efter temperament begræde. Men sandheden er, at der ikke er nogen politikere i dagens Europa, der med stor tyngde viser en anden vej end den nationale. Det er stærkt bekymrende. Tyske aviser er irriterede over den danske beslutning med toldere ved grænsen. Andre er også. Men bekymringen dækker netop over, at EU-samarbejdet har det svært lige nu.
Græske politikere har med mellemrum på det sidste haft mod til at gå mod strømmen, men er ved at miste det igen. Tyskerne og franskmændene frygter for de nye flygtningestrømme fra Nordafrika. Tyskland er tillige foruroligede over finanskrisen, som kansler Merkel skal hovedfinansiere. Grænsediskussionen foregår ikke bare i Danmark, men også andre steder. De nye østlande bliver lagt for had. 30.000 polakker her i landet må snige sig langs murene, fordi nogle få personer fra de nye EU-lande begår kriminalitet. Mistænksomheden breder sig, og den gammeldags nationalisme er løsningen i stedet for samarbejdet i EU.
Der er givetvis nogle lande, der er kommet for tidligt med i samarbejdet. Europa skal samarbejde. Men vi mangler modige politikere, der tænker globalt og ikke lokalt. Politikere der tør gribe chancen og anvise andre veje end den snævre nationale selvtilstrækkelighed. Det er svært. Men det er også den eneste vej fremad, hvis EU skal overleve.

44 kommentarer RSS

 1. Af Erik Skifter

  -

  Kære Kristian Mouritzen !

  Hvad er det for visioner EU skal have, hvor man ikke også kan have nationale interesser ?
  Du nedgører betydningen af den nye form for grænsekontrol, hvilket nok skyldes nogle gamle fordomme, som du stadig sidder indklemt med. Samtidig er du noget overfladisk m.h.t. de mange skæbner i det jyske og fynske, som må leve resten af deres liv i frygt og angst – i deres eget hjem.
  Du latterliggører også selve grænsevagten – og i den vildfarelse tror du blot det er udstationering af toldere – eller også er det helt bevidst, at du vil vildfare læseren – eller ?
  I det forslag, som nu forhåbentlig snart bliver vedtaget, ligger der dette, at der ved grænseovergangene bliver opsat digital video og fotos + scannere, som kan “gennemkigge” køretøjer og andet for bla. smuglervarer, herunder narkotika og mennesker.
  Denne foranstaltning vil klart hjælpe landets mange politi-efterforskere i deres mange uopklarede røverier, tyverier og overfald. Bare alene den overvågning som i dag findes ved storebælt – er en af de bedste “opklarings-værktøjer” politiet har i dag, næst efter borgernes vidneudsagn.

  Virkelighedens verden i dag, er, at der gennem grænseområdet i sønderjylland sker en daglig gennemstrømning af nye EU-borgere fra østeuropa, som kører en tur til det sønder- og midtjyske, samt det fynske, hvor de på bestilling hjemme fra kører op og plyndrer huse, sommerhuse, købmænd og andet godtfolk. De overnatter i deres biler – en to, tre, fire stykker og samler varerne, hvorefter de transporterer dem hjem til Polen, Littauen, Letland, Estland, Rumænien og Ungarn.
  Problemet har i dag så stort et omfang, at politiet står helt hjælpeløst tilbage – og hvor de blot opklarer under 3% af de mange forbrydelser disse østeuropæiske Eu-medborgere foretager sig her i Danmark.
  Den danske politi-ledelse forklarer sig i tågede og politiske vendinger omkring dette problem, men tager du turen til de jyske og fynske politikredse – og der spørger til hvad de syntes om deres indsats over for disse mange forbrydelser og hvad de syntes om at lade deres medbogere i stikken, ja så er svaret helt klart, at disse mange politifolk gerne ser en overvågning af grænseområdet, så man kan stoppe disse mange transporter at tyveri- og hælervarer fra Danmark – eller også videresende fotos m.m. til politimyndighederne i forbrydernes hjemlande.

  Personligt er jeg selv tilhænger af et fælles EU-projekt. At vi alle EU-lande står og stærkere sammen osv. osv. Men dette hindrer altså således ikke, at man ved alle EU`s grænseovergange foretager en overvågning af hvad og hvilke borgere som krydser grænserne. Her kan virkelig stoppes megen kriminalitet – og dette uden at borgerne forstyrres væsentligt. De skal blot acceptere, at de fotoovervåges og scannes når de passerer en grænsebom – intet andet.

 2. Af Kristian Olesen

  -

  Klog og eftertænksom analyse Kristian Mouritzen. Det er vi bestemt ikke forvænt med for tiden.

  Det mest skræmmende er at situationen er ren win-win for Dansk Folkeparti. Når det viser sig at det tåbelige grænseinitiativ er rent spild af penge, bliver det jo bare brugt i retorikken for endnu mere tåbelige forslag.

  Engang troede jeg, at for DF drejede det sig om at pisse på så mange EU regler som muligt. Men når man ser listen over de forbud, de ønsker indført for især at ramme muslimer, er over halvdelen af dem i klokkeklar modstrid med Danmarks Riges Grundlov. Men den rager åbenbart også Dansk Folkeparti en høstblomst. Det er skræmmende.

 3. Af Morten Lynge

  -

  “Tværtimod er den eneste vej frem samarbejde inden for EU og ikke mindst sammenhold om det europæiske projekt.”

  Det skrives som om det var en endegyldig sandhed, men det er det jo ikke!

  Men du har som sådan ret i noget andet: Vi mangler nogen modige politikere der tør sige fra.
  Nogen politikere der gør det klart at den retning EU bevæger sig i nu (mod en statsdannelse) ikke er den rigtige vej, og får sat en stopper for det.
  Behold de gode ting, nemlig frihandel, fri bevægelighed, og samarbejde om andre områder mellem individuelle stater. Afskaf det bureaukratiske, korrupte EU system, Euro’en (århundredets største fejltagelse), og den fælles udenrigspolitik.

  Et Europa der består af frie velfungerende stater er bedre end en Tysk/Fransk-styret kolos…

 4. Af M Larsen

  -

  “…problemet er, at overalt i Europa ser vi politikere, som bøjer sig for det folkeligt pres.” Det der demokrati, det er noget farligt noget. Man ser for sig, hvordan vælgerleden breder sig blandt EU-bureaukraterne.

 5. Af Jørgen F.

  -

  Sagen viser bare hvor latterlig tedensiøs pressen er overfor alle DF’s initiativer.

  ALLE andre EU lande har bedre kontrol ved grænserne end vi har pt. Aftalen bringer alene grænsekontrollen op på et rimeligt niveau.

  Men vores ministre bruger nu deres tid på at fungere som journalister over for vore partnere i EU. Dette alene fordi det latterlige danske pressekorps ikke ’evner’ at referere grænseaftalen med DF korrekt.

  Og det alene fordi – aftalen er lavet med DF.

  Tag jer nu sammen i dansk presse og lad være med konstant at skabe historier – men nøjes med at referere – nøjagtigt – det er alle bedre tjent med.

  Og nej jeg stemmer ikke DF.

 6. Af Kristian Mouritzen

  -

  Kære Erik
  I bedste fald er beslutningen symbolsk, i værste fald er det det første tilbageslag for en europæisk integration. EU hviler på den antagelse, at vi har åbne grænser, og at handel og persontrafik kan foregå uden problemer. Selvfølgelig den lovlige del af den. Det her sættter enten symbolsk eller reelt en stop for det, og selv om man kan sige, at det kun drejer sig om et par toldere, så må man formode, at DF har ret i, at det her er meget mere omfattende med ombygninger ved grænsen, med rigtig mange flere toldere, med døgnbemanding og med ekstra politi. Det er ikke en svensk model. Det er en ny dansk model, og det vil efter min bedste vurdering være et slag på det generelle forsøg i EU på åbne grænser.
  Vi har mange problemer med kriminalitet og med smugling. Det har andre lande også. Men vi løser efter min mening – og jeg kan tage fejl – ikke problemet på den her måde. Jeg tror på langt bedre indsats fra politiet i samarbejde med andre landes politi, med baglandspatruljer og meget andet. En tilfældig tolder ved en tilfældig grænseovergang får måske snuppet et par hashsmuglere, men den alvorlige grænseoverskridende kriminalitet tror jeg ikke på.
  Dertil kommer symbolværdien i det. Vi mangler politikere, der også i krisetider viser, hvad det er for et EU, vi vil i fremtiden. At vi ønsker samarbejde og mere integration på væsentlige områder, som vi kan blive enige om. Ikke nye grænsevagter på Fehmern-broen, som vi ofrer 39 mia. kroner på at få bygget.
  Ja, vi har optaget en del lande i EU for tidligt, og som giver os en række problemer også i det almindelige økonomiske og udenrigspolitiske samarbejde. Det kan man håbe på, at der er politisk vilje til at gøre noget ved. Gennem et intenst samarbejde med de pågældende lande og kontrol med, at de rent faktisk gennemfører nødvendige lovgivninger og har kontrol med kriminaliteten og korruptionen. Ikke gennem toldere ved grænserne.

 7. Af Kristian Mouritzen

  -

  Kære Jørgen
  Hvordan tror du så, at aftalen bliver effektueret?

 8. Af Jørgen F.

  -

  Ved blandt andet personscannere Erik!

  Så når det første asylbarn , forsvundet fra Dansk Rødekors varetægt, findes ved en scanning af en lastvogn ved grænsen. Og danske toldere derved forhindrer at barnet handles til mellemeuropæiske pædofile.

  Så lover du at det kommer i avisen og at DF takkes?

 9. Af Jørgen F.

  -

  Og det var til Kristian , beklager!

  Jeg er rent faktisk voldsomt indigneret over følgende:

  http://www.information.dk/163449

  Jørgen

 10. Af Kristian Mouritzen

  -

  Jeg står klar ved grænsen med blokken. Der er dog efterhånden utroligt mange “fædre” og “mødre” til det her. S går nu også ind for det. Så det bliver en rulletekst på størrelse med en Hollywood film, hvis alle, der bar og medvirkende, skal have deres navn med på vejen. Det kan jo også blive en skamstøtte, hvis det viser sig, at det bliver en fuser, og at barnet ikke bliver opdaget, men ville være blevet opdaget gennem en styrkelse af baglandspatruljerne.
  Det ændrer dog intet ved, at det stadig er et alvorligt tilbageskridt og uigennemtænkt. Og penge ud ad vinduet.

 11. Af Henrik Jørgensen

  -

  Tak Kristian Mouritzen. Jeg er meget enig i analysen og det er ærligt talt noget bekymrende at konstatere, at VK og S-SF (for den sags skyld) af indenrigs- og realpolitiske årsager er villige til at rokke ved de grundstøtter, som Schengensamarbejdet hviler på.

  Det er jo netop Schengenaftalen der i folks dagligdag er med til at sikre personers, varers og tjenesteydelsers fri bevægelighed og som jo virkelig er styrken ved EU.

  Særligt bekymrende bliver det, når politikerne – i en sparerunde i øvrigt – overhører Rigspolitiet, der jo som særmyndighed ved, hvad der skal til for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og hælder 270 mio. ud af vinduet på ubrugbare ressourcer.

 12. Af Claus T.

  -

  Kristian Mouritzen har efter min bedste overbevisning 100 % ret i, at der er tale om tom symbolpolitik.
  Hvis formålet virkelig er at begrænse kriminaliteten, hvorfor bruger man så ikke de 300 mio. til at efterforske den kriminalitet, som rent faktisk bliver begået?
  På min arbejdsplads har vi haft to indbrud på under et år uden at politiet har ønsket at troppe op og tage fingeraftryk osv.
  Jeg tror ikke et nanosekund på, at grænsekontrol skulle kunne sætte en stopper for det problem. Masser af lande (fx USA og England)har meget grundig grænsekontrol uden på nogen måde at være i stand til at forhindre fx narko- og menneskesmugling.
  Nej, det afgørende her er symbolpolitikken.
  Det ligger DF stærkt på sinde at opbygge udlandet som et fjendebillede – selv vores nabolande skal fremstilles som trusler mod Danmarks frihed.
  Og de andre partier går ind på præmissen.
  Jatak – kan vi ikke få Jaques delors, Helmut Schmidt og Uffe Ellemann Jensen tilbage? Vi savner jer!

 13. Af Peter Mogensen

  -

  Mouritzen, giv det nu lige en chance. Det kan jo ikke blive værre, vel? Måske det er præcis dette der skal til for at gøre det bedre for dette lands folk, og det har du vel ikke noget imod?

  Giv det en chance, som EU fik sin chance. Der er stadig ingen der rigtigt tror på EU, andre end dem der er ansatte og lever af EU, men det gør ikke noget vel? Det skal lige have en chance, og een til.

  Hvor er du smalsporet og “forecastende” om noget DF kan gå ind for, fordi det er DF. Et møgparti på mange måder, men hvorfor er alt de mener forkert, bare fordi de mener det?

  Til din oplysning, de trækker vejret! Gudhjælpemig, ja det gør de! Derfor, Mouritzen. lad være med det, der er populistisk at trække vejret.

  ØV!

 14. Af Claus T.

  -

  @Peter Mogensen
  Hvorfor skal vi “give det en chance”?
  Vi har jo haft grænsekontrol tidligere, og den havde ingen effekt!
  Rigspolitiet giver udtryk for dette synspunkt – hvorfor tror du, at Kristian Thulesen Dahl ved bedre end Rigspolitiet?

 15. Af Jan Schmidt

  -

  Kunne svaret ikke blot være, at EU ikke var nær så god ide som mange politikkere gik og troede, forskellighederne på diverse befolkninger, lande og målsætninger var langt større en politikkerne troede, måske manglede de blot forståelse for Europa, og måske skulle de have haft lidt mere historieundervisning i skolen. Den store drøm om Napoleonshatten endte med det store mareridt om den tomme kasse, som alle gerne vil have adgang til…. uden at lægge kvittering.

 16. Af peter g

  -

  @Peter Mogensen

  Grænsekontrollen fortjener ikke “en chance”, når den samlede sagkundskab har skudt ideen ned, forstået på den måde, at hvis man skal bruge penge på noget, så skal det være politi og politisamarbejde. Og det ved regeringen også godt: http://www.b.dk/nationalt/saadan-vendte-politikerne-om-paa-graenseaftalen

  Nu er det så blevet til et kostbart kosmetisk tiltag. Og det er jo konsekvent DF’s stil – symbolikken betyder alt, prisen intet. At VK er gået med til det er simpelthen en skandale.

 17. Af Henrik Petersen

  -

  Blogejeren skriver blandt meget andet: “Det er stærkt bekymrende. Tyske aviser er irriterede over den danske beslutning med toldere ved grænsen.”

  Uha, tyske medier er bekymrede….

  Så bliver det da ikke meget værre.

  Som blogejeren sikkert ved, er Tyskland hovedbidragsyderen til de europæiske fallitlande.

  Der på ingen måde ser ud til at komme sig trods enorme økonomiske tilskud.

  Måske skulle de tyske medier interessere sig en anelse mere for de problemer, der faktisk har økonomisk interesse for Tyskland: Primært den enorme støtte til ‘hjælpepakkerne’ til det forlængst forliste Grækenland, Portugal, som kuldsejler om kort tid, og måske endda Italien og Frankrig?

 18. Af Asger Manø

  -

  Så fik vi for 300 millioner symbolpolitik. Der er vel ikke en eneste borger i dette land, som tror, at grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes af en søvnig tolder i Kruså. Rigspoliti, justitsministeren og udenrigsministeren var for 14 dage siden enige om, at det ikke var vejen at gå, og Lars Barfoed lignede da også en der var gået forkert, medens Pia Kjærsgaard fik sendetid til at fortælle, at nu havde hun reddet nationen fra undergang.
  Nu ser det det så ud til, at der er problemer med EU. Det er måske en overtrædelse af reglerne i Schengen. Det er DF så fløjtende ligeglade med, men jeg håber da, at V,K,S og SF får tænkt sig om, og beder DF om at rende og hoppe. De kan selvfølgelig vælge at melde os ud af Schengen, og de kan også spørge befolkningen om vi overhovedet gider at være medlem af EU. Med et nej, kan vi gøre, hvad vi vil og bygge en mur, hvor grænsen går nu og vi kan lukke landet helt af.Vi er godt på vej.

 19. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Grænseaftalen er direkte tåbelig, udover at der spildes 300 millioner, så er konsekvensen skadelig for Danmarks vækstpotentiale, da det reducerer sandsynligheden for
  1) At turister vil vælge Danmark som destination
  2) At udenlandske koncerner vil vælge at foretage investeringer i Danmark. Der er en lang række af virksomhedstyper for hvem det er en afgørende konkurrence-parameter at man befinder sig i internationale trafik-knudepunkter som det for vidensarbejdskraft, forretningsfolk og lignende er nemt at komme til. Danmark sender pt et ekstremt signal, omtalt overalt i Europa, at Danmark

 20. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  har en katastrofal dårlig score på den konkurrence-parameter.
  Hvis VK havde den mindste grad af talent ville de have indset, at det havde været en lang bedre investering at bruge de 300 millioner kroner på noget som havde forbedret Danmarks vækstpotentiale (foreksempel forskning) i stedet for at bruge pengene på noget som reducerer Danmarks vækstpotentiale.

 21. Af Claus T.

  -

  Nu har Barroso sendt Løkke er brev, hvis indhold vist ikke kan misforstås. Efter EU-kommissionens vurdering er grænsekontrollen i strid med Danmarks traktatlige forpligtelser.
  Har regeringen virkelig ikke foretaget en juridisk vurdering af grænsekontrollens lovlighed, før man indgik en aftale med DF?
  Er landets ledelse reduceret til en veritabel klovnefabrik?
  http://www.b.dk/sites/default/files/node-files/70/4/4070241-her-er-barrosos-brev-til-lkke.pdf

 22. Af peter g

  -

  @Claus T.

  Som kunne forventes, er Skaarup allerede faret ud med:

  »Det er ganske enkelt helt ude af proportioner og udtryk for utidig og utilstedelig indblanding i et suverænt lands nationale anliggender«

  http://politiken.dk/politik/ECE1281670/skaarup-barrosos-advarselsbrev-er-utilstedeligt/

  Gad vide hvornår det går op for Skaarup, at hvis man er et frivilligt medlem af en klub, så kan man altså ikke bare lave medlemsreglerne om for sig selv, efter eget forgodtbefindende. Bemærk at Skaarup er formand for Folketingets Retsudvalg. Lige som Libyen var formand for FNs Menneskerettighedskommission. Hvad er mest absurd?

 23. Af peter g

  -

  Men vi skal ikke glemme alle de andre supervigtige problemer Danmark står overfor :

  “Landets vice- og justitsminister måtte i går slippe de hektiske forhandlinger om tilbagetrækningsreformen for at svare på spørgsmål om dyresex.

  Det skete efter, at Dansk Folkeparti’s dyrevelfærdsordfører, Marlene Harpsøe, havde kaldt Lars Barfoed (K) i åbent samråd, for at spørge ministeren om, hvordan domspraksis i sager om seksuelt misbrug af dyr har udviklet sig, og om ministerens kendskab til dyrebordeller i Danmark. ”

  http://www.b.dk/politiko/barfoed-ved-ikke-noget-om-dyrebordeller

  Man griber sig til hovedet – skal man slet ikke have nogen hjerne for at sidde i Folketinget?

 24. Af Lars Hansen

  -

  @Claus T.

  Det er ganske almindelig rutine, at regeringen aftaler noget med DF, som strider mod Danmarks forpligtelser som medlem af EU.

  Det usædvanlige er alene, at man denne gang har valgt at gøre noget, som har vakt så stor vrede i de andre EU-lande, at kommissionen har følt sig tvunget til at reagere på det.

 25. Af Lars Hansen

  -

  @Claus T.

  F.eks. vedtog VKO og Liberal Alliance før jul et lovforslag om optjening af ret til børnecheck, som helt åbenlyst er i strid med EU´s regler. Hvilket endda blev påpeget af Nick Hækkerup (S) i udvalgets betænkning.

  Men den lov får først virkning fra 1. januar 2012, og er ikke noget, som medierne i de andre EU-lande overhovedet har fortalt om.

  Så derfor kunne regeringen og DF ved den lejlighed slippe afsted med deres åbenlyse overtrædelse af EU-reglern, uden at nogen råbte op.

  Men grænsekontrol er jo noget meget synligt noget, og da det jo er svært at bortforklare, at det er et udtryk for mistillid til vores naboer, så er man helt forståeligt blevet temmelig pikeret over den danske regerings handlinger nede i Tyskland.

  Situationen kan lidt sammenlignes med, at Lars Løkke har forsøgt at stjæle en varevogn, som holdt parkeret med nøglen i tændingslåsen.

  Umiddelbart noget, som virker meget nemt og nærmest risikofrit. Lige indtil det viser sig, at der sidder 10 kampberedte urobetjente omme i varerummet, som er sendt ud på en overvågningsopgave….

  Så kort sagt har regeringen denne gang valgt at stjæle den helt forkerte varevogn.

 26. Af Klaus Kaaslund

  -

  Truslerne fra EU-politikere og EU-kommissionen oven på aftalen om permanent toldkontrol var forudsigeligt. Ikke mindst reaktionen fra den rodløse og transnationale Cohn-Bendit.

  Det kan godt være at en hel udtræden af Schengen-aftalen ville være mere effektiv i forhold til at bekæmpe den østeuropæiske kriminalitet. Men toldkontrollen har en stor symbolsk værdi: I EU-systemets magtfuldkommenhed kan man ikke forstille sig, at et medlem ikke bare sanseløst bevæger sig i retning af Neuropa, men også kan finde på at tænke selvstændigt.

  Så over for EUs hysteriske udfald er der kun to mulige reaktioner:

  1. Aftalen med DF er en forudsætning for DFs videre forhandling om efterløn og folkepension. Falder forudsætningen, falder også de videre forhandlinger.

  2. Hvis EU-kommisionen mener at aftalen om toldkontrol er i strid med Schengen-aftalen, må Danmark ud af Schengen-aftalen. Storbritanien og Irland er i forvejen ikke med i aftalen, så det er absolut muligt inden for traktaten. Er det det kommisionen vil have os til? Så sig bare til. Det kan i sin konsekvens have at V,K og B må vælge mellem Schengen-aftalen og at få gjort noget ved efterløn og folkepension.

 27. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Klaus, er du ude på at knuse Danmarks vækstpotentiale?
  Der er mange virksomheder for hvem det er vigtigt at være placeret inden for Schengen-samarbejdet, da det er altafgørende for udenlandske samarbejdspartnere at de kan nøjes med at søge et schengen-visum.

  Virksomhederne vil være nød til at flytte ud af landet hvis DF får held med at melde Danmark ud af Schengen.

  Danmarks position som konference-land vil også blive knust, samtidig med at Danmarks muligheder for at være internationalt trafikknudepunkt samt attraktiv turist-destination vil blive ødelagt.
  Hvis DF insisterer på udtræden af Schengen er der kun et at gøre for Lars Løkke

  Øjeblikkelig udskrivning af folketingsvalg og løfte om at de borgerlige aldrig nogensinde igen vil bruge DF som parlamentarisk støtteparti.

 28. Af peter g

  -

  @Klaus Kaaslund

  EU er en klub vi frivilligt er medlem af. Så “EUs hysteriske udfald” er ikek andet, end enhver ansvarlig klubbestyrelse ville gøre, hvis et af medlemmerne begyndte at lave sine helt egne regler. Hvis man ikke gider være med, så er det en ærlig sag, farvel og tak, men man kan ikke både blæse og have mel i munden.

  DF har generelt ret ofte problemer med love de ikke kan lide, og dette her er et godt eksempel på DFs “afslappede” holdning til lov & ret.

 29. Af Claus T.

  -

  @Klaus Kaaslund
  Dit krav om Danmarks udtræden af Schengen-samarbejdet er meget afslørende for DFs taktik.
  I stedet for at stå ærligt frem foran vælgerne og sige, at vi skal have genindført pastvang, grænsekontrold, gennemrodning af kufferter osv., så forsøger at man undergrave de aftaler, som Danmark åbent, ærligt og i fuld offentlighed har indgået.

 30. Af Klaus Kaaslund

  -

  Jeg vil lige gøre opmærksom på, at Storbritanien og Irland ikke er medlemmer af Schengensamarbejdet. Og ingen borgere fra de to lande skal have visum for at besøge lande i Schengensamarbejdet, et almindeligt pas er rigeligt. Og London er ikke blevet mindre interessant som konferencecenter, fordi gæsterne skal bruge 20 sekunder på at vise et pas i lufthavnen.

 31. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Klaus, problemet opstår når der er tale om udlændinge fra et ikke-EU land som skal til Danmark og bagefter videre til et andet EU-land
  De vil i givet fald skulle have visum til Danmark og til Schengen.
  Hvis de så skal frem og tilbage adskillige gange, så skal de enten til at have multi-entry visa eller til helt at omlægge rejseplaner.

  I den situation vil det
  1) Ikke længere være acceptabelt for Sverige at have Kastrup som hovedlufthavn for SAS, da det vil være til stor gene for forretningsfolk og turister til Sverige
  2) Have stor negativ effekt på Danmarks mulighed for at tiltrække internationale konferencer, krydstogtskibe samt turister der har planer om at opleve mere end et EU-land på deres Europa-tur.
  3) Betyde nødvendig udflytning af visse funktioner i koncernhovedkvarterer som er meget afhængig af at have besøg af forretningsfolk fra andre lande.
  4) Generel ventetid ved den dansk-tyske og dansk-svenske grænse, da de pludselig vil være ydre grænser for schengenområdet. I den situation vil Danmarks strategi med at være transportkorridor fra Sverige til Tyskland lide et væsentlig kollaps, dvs der vil være mange økonomiske interesser i at transportere varer via færger end via danske broer med deraf følgende tab af broafgifter til den danske stat.

 32. Af Henrik Jørgensen

  -

  Jeg tillader mig at undre mig over at mine indlæg bliver censureret af Berlingske trods indholdet – her er intet injuriderende, intet demagogisk eller hate speach.. alligevel har Berlingske valgt at undlade at vise flere ganske relevante indlæg. Det forekommer aldeles hyklerisk i forhold til mediets principielle linie.

  Sagkundskaben vil vide, at VKOKDs aftale om grænsekontrol er unødvendig og i sin nuværende form ulovlig i henhold til Schengenaftalen – derfor hænger DK pt. tæt på et søgsmål fra EU-kommissionen og en snarligt forekommende ændring. Og hvorfor sker det her så igen? Skyldes det bare midlertidige, tilfældige tendenser eller skyldes det rent faktisk, at vi i dansk politik har et højrenationalt parti, der af realpolitiske årsager accepteres som ligeværdigt, der er med til undergrave de sidste 60 år inden for europæisk retshistorie? Ja, døm selv, læs udenlandsk presse, medie for medie, og vurder selv om der blot er tale om få rabiate muslimelskende lande (læs Sverige) eller om kritikken også kommer fra Tyskland, Frankrig, USA og andre som vi almindeligvis sammenligner os med.

 33. Af Henrik Jørgensen

  -

  Og man kan yderligere henvise til kommissær Redings indlæg, der – for så vidt nogen skulle være i tvivl – er skrevet til den danske regering:

  http://www.information.dk/268082

 34. Af Klaus Kaaslund

  -

  I almindelighed: Jeg er ikke medlem af DF, måske tværtimod.

  Til Nymand: “Have stor negativ effekt på Danmarks mulighed for at tiltrække internationale konferencer…”. Når jeg rejser til New York begynder den amerikanske kontrol allerede i checkin- køen i Katrup, hvor en agent fra CIA vil se pas, og høre om man har købt visum, og om hvad man vil i USA. I flyet skal man udfylde et større spørgeskema. Ved ankomsten bliver man fotograferet, der bliver taget fingeraftryk og man bliver forhørt om ens uddannelse og om hvad man vil i USA. Skal man med et fly videre, skal ens baggage helt ud af systemet og checkes ind igen, fordi de ikke stoler på de europæiske sikkerhedssystemer. så, skal videre fra New York, tager det mindt en time, før man igen kan tage plads i ventesalen. Og hvorfor er det så lige, at New York er verdens finanscentrum? Fordi grænsen er åben? Nej vel! Og New York er et af verdens mest sikre steder. Hjemmerøverier kendes stort set ikke.

  Om tourister skulle bruge tyve sekunder på at vise pas i lufthavnen, ville København stadig være lige så charmerende som for ti år siden før Shengen-aftalen. Og borgere fra de nordiske skal selvfølgelig ikke vise pas.

 35. Af claus claus

  -

  “I stedet for at stå ærligt frem foran vælgerne og sige, at vi skal have genindført pastvang, grænsekontrold, gennemrodning af kufferter osv., så forsøger at man undergrave de aftaler, som Danmark åbent, ærligt og i fuld offentlighed har indgået.”

  Åbnet ?
  Ærligt ?
  I fuld offentlighed ?

  Ingen af disse ting kan på nogen måde hæftes på det bedrag som EF/EU har været overfor det Danske folk. Det var været bevidst løgn og fortielse fra starten af, og vet bliver mere og mere klart at EU opfører sig som en besættende statsmagt.

  Jeg er helt på det rene med at vi er med i en klub (dog på falske og løgnagtige forudsætninger) og hvis vi ikke vil lege med de regler der er i klubben, så må vi melde os ud af klubben.

  Jeg synes i så fald at vi skal melde os ud af klubben og genvinde vores selvstændighed, suverænitet og national selvbestemmelse.

 36. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Klaus
  Det her er udviklingen i turisme i Danmark

  http://www.visitdenmark.dk/danmark/da-dk/menu/danskturisme/tal/markedsanalyser/markedsanalyser.htm

  Procentvis ændring i overnatninger på kollektive overnatningsformer* i perioden 2000 til 2009: -0,8 pct.
  Heraf:
  Danske turister: 25,1%
  Udenlandske turister: -19,9 pct.

  Turismeomsætning for alle turister (2008): 75,4 mia. kr. (1,6 pct. af samlet udbud)
  Heraf:
  Danske turister: 46,2 mia. kr.
  Udenlandske turister: 29,2 mia. kr.

  Negativ omtale i internationale medier er ikke godt for Danmarks evne til at tiltrække turister, besvær med Visum’s vil få en del turister of forretningsfolk til at blive væk. Husk på, at Danmark er en af de allerdyreste turistdestinationer i Europa, hvis man kombinerer det med Europas i særklasse mest bøvlede grænse og massiv negativ omtale, så ….

  Det eneste sjove i denne sammenhæng.
  Det er specielt i turistindustrien at mange af de ansatte stemmer DF

  Klaus du kæmper pt for fyresedler til de ansatte i en branche som i særlig høj grad stemmer DF

 37. Af Claus T.

  -

  @claus claus
  Du mener tilsyneladende, at vi er blevet fuppet og narret ind i EU og at “EU opfører sig som en besættende statsmagt”.

  Og her ligger du fuldstændig på linje med DF – ponten er bare, at du og DF tilhører et mindretal af befolkningen!
  Det store flertal af befolkningen støtter heldigvis vores EU-medlemsskab.

  Det, der undrer mig, er, hvorfor store liberale partier lader sig trække rundt ved næsen af et fanatisk og ekstremistisk mindretal.

 38. Af Peter Mogensen

  -

  EU kommissionen er ofte, og især i denne sag populistisk ud over alle grænser. Dels er kommissionsformanden ikke demokratiosk valg, dels er han leder af en gruppe der i bedste fald kan kaldes overvejende korrupt, dels er han rædselsslagen for at anvende symmetri i sine udfald, store lande stryger han med hårene og små truer han. Dette organ er er levn fra Das Grossdeutsche Reich og burde på skafottet snarest. Hvem pokker kan hævde at vi har sagt ja til en solkonge med hof?

  Vi har i samtlige afstemninger om EU fået tudet ørene fulde om at dette og hint bestemt ikke kom, hvorefter Uffemanden ach so arrogant har proklameret at det alligevel var nødvendigt, to seunder efter ja-stemmerne var talt op. Det er bedrageri, det er løgn, det er demagogi!

  Af alle de artikler jeg har læst de seneste 2 dage, i FAZ, Spiegel, Welt, Time osv. er langt flertallet af kommentarerne på kommentarsporet bag den danske beslutning. Langt flertallet af journalisterne dæmoniserer alle danskere! Dette er perfidt presse- og politikerkonstruktion, populisme af værste skuffe. Er pressen og politikerne blevet skrup hamrende sindssyge? Danmark er en stat og Danmark skal ikke spørge og bevise noget som helst overfor en Cohn-Bendit med besynderlige holdninger til pædofili, med kaotiske venstreorientede tilbøjeligheder. Ej heller for en solkonge, eller en netop fyret FDP udenrigsminister, der bestemt er betydeligt mere undebamandet end vor egen.

  Kors for et skuespil. Og alt sammen fordi det brænder allevegne i EU. Så kan man lige lave en afledning på lille Danmark. Det ligner muhammed-tegningerne i fransk-tysk oversættelse.

 39. Af Henrik Jørgensen

  -

  Det giver sikkert mening for dig, Peter Mogensen – men for mig er det helt sort snak, det du præsterer.

  EU-Kommissionen er traktatens vogter og påser, at medlemsstaterne overholder EUs retsakter. At det skulle være udtryk for “populisme”, at Barroso sender åbningsskrivelse til DK er komisk al den stund, at VKOKD-aftalen vist mere eller mindre kan koges ned til netop populisme eller symbolpolitik om du vil.

  Etablering af grænsekontrol er unødvendigt i forhold til et ønske om at bremse grænseoverskridende kriminalitet og decideret skadeligt i forhold til Schengenaftalen og ultimativt den frie bevægelighed.

 40. Af Klaus Kaaslund

  -

  Nymand: Det er glædeligt at turistindtægterne er steget. Men det har formentlig intet med Schengen-aftalen at gøre, men med en almindelig velstand i verde.

  Er turistindtaægterne steget forholdsvis mindre for borgere fra Storbritannien, Irland, Schweitz og USA? De skal jo vise pas.

 41. Af I. Hanson

  -

  EU er et cirkus, der er gået i selvsving, og har bevæget sig langt væk fra det oprindelige formål!!!!

  Schengelaftalen er en naiv og tåbelig foranstaltning. Det er indlysende klart at de økonomisk dårligt fungerende og korupte landes borgere vil søge til de mere fungerende…det ER forudsigeligt!!

  De der går mere op i at lastvogne bruger tid i køer, og overser/overhører at dårligdommende fra de før nævnte lande spredes til ALLE europas lande, lever i en anden sfære end almindelige borgere.
  Ligesom de overser den ukontrolable indvandring (og kun slikker sig om munden for muligheden for lave lønninger).
  DERFOR kommer protesterne fra almindelige borgere, som betaler konsekvenserne!

  EF var én ting – EU noget HELT andet = en stor misforståelse!

 42. Af Martin Thorborg

  -

  Det Danmark har brug for, er flere ressourcestærke indvandrere, der kan starte de virksomheder vi i Danmark har brug for og som vi er for bange go magelige til selv at starte. Tænk hvis pengene var gået på at tiltrække dem, i stedet for at holde folk ude.

  Når man er lille og bange trækker man sig ind i sig selv og det er sikkert fint hvis det sker i skolegården, men som land duer det ikke.

  Det er nu vi skal være modige og med oprejst pande skue ud af på bedste vikingemaner :-)

 43. Af kim laursen

  -

  Vi kan starte med os selv. De nye yngre partiledere er alle en skandale. De er opvokset i egoismens tidsånd og vil kun særinteresser som betaler deres gratis frokoster, middage, rejser og valgreklamer og deres egen personlige promotion.

  Spændende at høre når ældre kommentatorer som Hans Engel og Asger Aamund folder sig ud med deres brede folkelige forståelse, som er belvet en total mangelvare på Christiansborg.

 44. Af Karl Wilders

  -

  Alle dem du naevner, som vaerende en mangelvare i EU, var alle dem, der satte spadestikket til de fodfejl, der goer at EU falder fra hinanden idag.

  Saa…….mangler vi virkeligt mere fra deres skuffe?

Kommentarer er lukket.