“De gode diktaturer”

Af Kristian Mouritzen 32

Man kan ikke sige andet, end at medierne gør deres opgave i forbindelse med det storstilede kinesiske præsidentbesøg. Der stilles skarpt på de brud på menneskerettighederne, der vitterlig finder sted i Kina.
Spørgsmålet om menneskerettigheder er på den måde både ude i det åbne og samtidig politisk parkeret i et hjørne, fordi vi fører en såkaldt kritisk dialog med Kina. Og det betyder, at vi netop ikke siger det, vi mener, så tydeligt som det burde siges. Der er tale om automaterklæringer ved givne lejligheder, som kineserne lytter til, inden man går videre og aftaler større handelsaftaler. Det er praktisk. Så har Amnesty fået, hvad Amnesty skal have. Og danskerne er sikret arbejde langt ud i fremtiden gennem store kinesiske investeringer.
Nu var det EU, der indførte begrebet »kritisk dialog« i et desperat forsøg på at forene ønsket om at fremme samhandlen og samtidig kritisere et land for brud på menneskerettighederne. Det var dengang, Danmark på hele den civiliserede verdens vegne i 1997 lagde sig ud med Kina i FN. »Kritisk dialog« er siden blevet et begreb, og man kan forstå, at diktaturer nu står i kø for at komme i en kritisk dialog med EU. Det betyder nemlig, at de – firkantet sagt – kan fortsætte deres brud på menneskeretighederne, samtididig med at de kan handle med EU. Disse lande ved godt, at de kan slippe afsted med det meste, bare de er med i den kritiske dialog. Det er hårdt sat op. Men heller ikke helt forkert.
Men verden udvikler sig og mon ikke, der i skufferne i de europæiske udenrigsministerier findes nogle lister over de diktaturer, vi kan få officielt besøg af, og så dem, det ikke vil være så klogt at få besøg af. Især efter de arabiske revolutioner. »Gode« diktaturer er f.eks. Kina, som det ikke kan betale sig at lægge sig ud med, mens det nok vil være nogenlunde umuligt for et land som Bahrain eller Saudi-Arabien at opnå en inviation til et officielt besøg i Fredensborg hos dronningen.
“Gode diktaturer” er også Rusland, selv om den efterhånden evige leder, Vladimir Putin, ikke har et nært forhold til hverken frihed eller demokrati. Hans forhold til den frie presse og til kritikere er betændt. Hans magtfuldkommenhed tåler ikke en opposition. Men vi har større interesser i at mødes med ham, og derfor tåles han. De fleste husker hans optræden i København sammen med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor hans retorik på det officielle pressemøde ikke var til at tage fejl af. Det var en mand, der ikke var vant til kritiske spørgsmål.
Værre står det til med den kinesiske præsident, Hu Jintao. Han deltager ikke i nogen pressemøder overhovedet, fordi han risikerer at skulle svare på spørgsmål, der ikke er godkendte på forhånd. Det er den slags ledere ikke vant til. De undgår at blive stillet til regnskab over for journalister, fordi de heller ikke står til regnskab over for folket. Men hvordan efterlader det os allesammen? Jo, med et indtryk at ualmindeligt hykleri. Men er der noget alternativ? Det er der selvfølgelig ikke. Derfor har Dansk Folkepartis Søren Espersen ret, når han siger, at Kina er et dikatur, og at han ikke gider bruge tid på kineserne, men at vi da bare skal handle med dem alt det, vi vil. For desværre er sandheden, at hykleri er den bedste måde at overleve på.

32 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Det er vel bare det, der kaldes realpolitik eller pragmatisk tilgang til verden, som verden nu engang ser ud.

  Når begrebet “menneskerettigheder” ender i det rene galimatias, tages disse måske knap så seriøst som tidligere.

  Kan da godt forstå, massemedierne (journalister) bliver pissesure over mr Hu ikke gider stille op til en total sviner. Men det er vel mediernes egen skyld. Noget mere useriøst end journalister skal man da ligefrem lede efter.

 2. Af Asger Manø

  -

  Det er fint nok med Søren Espersens holdning om, at vi kan handle med kineserne, men han gider ikke bruge tid på dem. Den holdning kan han have i opposition og uden magt, men var han udenrigsminister tør jeg godt garantere, at realpolitik også blev en del af hans dagligdag.
  Vi samarbejder med systemer vi ikke elsker. Et land som Singapore, hvor alle større danske firmaer har en afdeling er dybt udemokratisk, men vi elsker det, fordi det er effektivt, og sådan kan vi gå kloden rundt og finde systemer, som ikke ligner vores, og hvor demokratiet i vores form ikke eksisterer. Jeg arbejder meget i Vietnam, og det gør mange danske firmaer. Her styrer Folkets Komite, men vi lader som om, vi ikke ved det. Ingen vil protestere hvis Vietnams ministerpræsident mødte op i DK, og der vil ikke blive stillet spørgsmål til menneskerettighederne i landet. Sådan hykler vi, og har altid gjort det, og det er vel også en praktisk måde at føre politik på. Fanen skal ikke løftes højere end at benene kan nå jorden.

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er vel ok at medierne sætter focus på Kinas ofte brutale behandling af sine borgere. Selvom det nok ikke nytter noget.

  Men er det også i orden når medierne i stort omfang fortier, bortforklarer eller bagatelliserer at tusinder af danskeres MR krænkes. Her ville det nok endda nytte noget.

  Man kunne jo f.eks. starte med at sætte lys på hvor brutalt, usselt og diskriminerende tusinder af danske børn behandles af “systemet”.

  Og fraskilte, arbejdsløse, syge, voldsramte og hjemløse danskere kan også blive udsat for grove krænkelser, uden at det interesserer staten og partierne ret meget.

  Så er det jo noget HELT andet hvis der er tale om personer i eller fra fjerne lande.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Vi præsenteres tit for enkelt-sager, men nogen stærk vilje til at afdække at et system kan være helt sygt/råddent fra top til bund er sjældent tilstede. Som regel får vi blot et glimt af en lille del af isbjergets top.

  Dog har Berlingske mv. haft nogle dygtigt reserchede og meget afslørende artikler om fejl på fejl på fejl indenfor hospitalsområdet. Antallet af fejl, sjuskesager og elendigt samarbejde med pårørende blev opgjort til mellem een og to MILLIONER på årsbasis.

  Men en afdækning af f.eks. skilsmisse-bureaukratiets og “børneværnets” elendighed og rædselsregime venter vi stadig på.

 5. Af Asger Manø

  -

  Nå, er den anonyme PrebenF1 JensenH også at finde på denne blog. Tja bum bum.

 6. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Kristian Mouritzen.

  Jeg regner med at du er så gammel at du kan vurdere udviklingen af vores demokrati gennem de sidste 4 årtiender, og også kan indse, at det hele er blevet “Gak Gak” indhyllet i hashtåger af kulturelle experimente (Kristiania). Menneske rettigheder, (Hvor man kan komme fra Mellemösten, og uden, at have betalt en krone i skat i Danmark, kan opbäre folkepension, sygdomshjälp, socialhjälp, fri skolegang, o.s.v.). Hvor politikere kappes om, at få en stilling i Bruxelles i EU, og ved bevidste lögne kan kan vinde et valg, ja, og sågar blive statsminister. hvor Danmarks bidrag til Ulandshjælp er kört uhjälpelig fast i svindel og bedrag, foretaget af danske konsulent firmaer!

  Ja, jeg kunne forsätte i flere timer; men var det ikke på tide, at man begyndte at handle fornuftig, ved for det förste, at kräve ubetinget ärlighed af folkevalgte politikere, og for dem som ikke kan leve op til dette krav, er det ud af folketinget uden pension.

  Samtidet at få nedlagt “Kristiania”, ved tvangsforflyttelse af de beboere der findes der,samt jävning med jorden af bebyggelsen, for så er dette problem löst! Kort og godt, så blev Kristiana oprette ved en kriminel handling, nemlig besättelse af statens ejendom. dette blev tolereret, og udviklede sig til, at blive kaldt et socialt eksperiment, af den flok parasitter der havde besat området, stötted af vores socialistiske venstreflöj. Og resultatet ser vi i dag hvor kriminelle omsätter for over en milliard om året i narkotika!
  Syntes du ikke Kristian, at det er lige som om det er gået lidt for vidt, med vores leflen for kriminelle, og parasiterende grupper af vort samfund?
  Er det ikke som om, at vi skal tilbage til gamle dyder igen, og så give fanden i alle hashrygende menneske retsaktivister, og lade den parasirende del af befolkningen betale deres del af kagen, så vi stadigväk kan opretholde et godt sygehusväsen, en god folkeskole, og en acceptabel infrastruktur?
  M.v.h.

 7. Af Troels Petersen

  -

  Det er fantastisk, så mange der pludselig kommer på banen i øjeblikket, uden det store kendskab til Kina og eller Østen som så.
  Når man læser nogle af indlæggene få man næsten lyst til at græde; men jeg vælger nu at grine af mange danskeres naivitet (læs dumhed). Hvor mange af disse egen udnævnte eksperter har boet og arbejdet i disse områder – INGEN eller meget få.
  Når man taler demokrati, skal man huske på, dette er en underlig størrelse, den opfattes forskelligt i alle lande, også i Europa, hvor der er meget stor forskel.. Danmark har absolut ikke den bedste form.
  Her er meget, der spiller ind: Historie, religion med videre.
  Når man taler Østen, er det i mange tilfælde meget store lande, hvor mange mindre byer har et indbyggerantal på størrelse med Danmark eller mere.
  Mit enkle råd, gå på biblioteket, der findes en masse litteratur, den bedste er dog på engelsk.
  Ellers en god weekend.

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Danmark skal naturligvis regnes med til de gode diktaturer, for her i landet er staten jo uhyre velmenende og næstekærlig , og hver gang politikere, bureaukrater, behandlere, kontrollører og bestyrere af tvangsordninger foretager sig noget, er det kun i den allerbedste mening.

  Det er jo derfor vi lever i et land hvor demokratiet og velfærden bliver bedre og bedre dag for dag, og hvor alle danskeres lykkefølelse, frihed, tryghed og private økonomier uafbrudt optimeres og finpudses af samtlige partier og medier.

  Derfor er det helt ved siden af med al den krisesnak. For hvis vi bare allesammen følger i Jelveds og Vestagers fodspor, vil yderligere berigelse strømme ind i vores land, så skattetrykket snart vil dale til næsten ingenting, og beskæftigelsen, velstanden og velfærden snart nå nye højder.

  Og selv kriminaliteten vil snart forsvinde af sig selv. For som den store og kloge humanist Jelved siger, så er euroen og den grænseløse og uhæmmede bevægelighed klog politik og vil snart bevirke at alle europæerne bliver så rige at kriminalitetens årsager vil forsvinde.

  Så rolig nu. Vi befinder os i et yndigt smørhul og står på tærsklen til selve utopia, det jordiske paradis hvor alt er retfærdigt, radikalt, genialt og optimalt. :)

 9. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Jeg läser altid dine indläg med interesse, for du er en engageret mand. Det räkker, set med mine öjne.

  Hvorimod Mauritzen, eksempelvis, blot tilhörer vores nomenklatur.

 10. Af jørn mortensen

  -

  Historisk er Danmark jo ikke ukendt med at fungere på de præmisser, et diktatur dikterer. Heller ikke med at give samme præmisser en ekstra og helt unødvendig hyklerisk indpakning, når de skal bekendgøres for folket. Sådan under besættelsen.
  Den kolde krig og den almene undergravelse af demokratiet til fordel for østblokkens velsignelser i dens “folkedemokratier” kom i umiddelbar forlængelsen af freden. Næret af en intellektuel flok rigtig nyttige patentidioter. Hele venstrefløjen var inficeret, og det er absolut ynkeligt når afsløringerne lidt efter lidt bliver kendte. Vel at mærke når det kan lade sig gøre. Makulering af dokumenter til belysning af vores nærmeste samtid er jo i hastig vækst.
  At diktatorkysseren par exellence, Ole Sohn, pt. er dansk minister er blot et sindbillede på dansk demokrati i realiteternes verden.

 11. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, min beskrivelse af Danmark ovenfor var måske lidt for idylliserende. For selvfølgelig er der et par småting jeg ikke fik med. Såsom at folketinget præges mere og mere af repræsentanter for godheds- og indvandringsindustrien og islamistiske-muslimske interesser og af rødradikalt tænkende politikere der ikke kender forskel på op og ned, Danmark og Afrika, kultur og barbari, løgn og sandhed, godt og ondt osv. Med det resultat at de almindelige danskere i stigende omfang plages af kriminalitet, dræbende sygdomme og økonomiske-, familiemæssige- og sociale ulykker mv.

  Men pyt da med det. For trøsten er nær. Iflg. DR er Helle, Vestager, Jelved, Stampe, Johanne, Rosenkranz Theil og mange andre kloge kvinder i fuld gang med at udarbejde en genial plan der snart vil løfte os alle op på et højere plan og give os en gevaldig kickstart i retning af endnu mere velfærd og socialistisk berigelse.

  Så der er grund til masser af optimisme på Danmarks vegne.

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  At det danske demokratur virkelig er fremragende folkeligt, understreges af at folket bare kan rejse til Bornholm i disse dage, hvis folket vil deltage i folkestyret sammen med hundredvis af lobbyister og andre repræsentanter for diverse organisationer og særinteresser.

  Og selv mænd tillades nu at være med, når DR sender debat. Som idag på P1 fra 12.20 hvor een mand kun var pakket ind i tre kvinder.

  Og Sørine Gottfredsen har da ret i at det må være en betagende og næsten religiøs oplevelse at få lov til at opholde sig på kun få meters afstand af vores allesammens djævleblændt dygtige politikere. Som bare kan det dér med at sige ord og love bedre tider.

  Ja, uden den nuværende elite og nomenklatura ville det nok se sort ud.

 13. Af Christian Møller

  -

  Troels Petersen er inde på noget vigtigt. Har enorm respekt for Kristian Mouritzens analyser, men her – og hos Berlingske i dagens avis (og andre danske medier- )mangler noget nuancering når man slynger om sig med begrebet diktatur (og Hu Jinatao som diktator). Er alle styreformer der ikke er vestlige demokratier og deres ledere hhv. diktaturer og diktatorer ? – og hvordan definerer I disse begreber. Der er altså mange styreformer i spændet mellem delomrati og diktatur, og i mine øjne er Kina et autoritært meritokrati, som langsomt men sikkert pga. det øgede samkvem med resten af verden bevæger sig i retning af mere demokratisk styre og – samtidig men adskilt og hvor udviklingen bør gå endnu hurtigere og her skal vi især presse på – øget respekt for og hådnhævelse af grundlæggende menneskerettigheder.

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvordan kan Danmark tillade sig at kritisere andre lande for krænkelser af menneskerettigheder og samtidig deltage i invasioner i en række lande?
  Hæren var i Irak og er nu i Afghanistan, flåden opererer i somalisk farvand, og luftvåbnet bombede Libyen.

  Er det ikke krænkelser?

  Jeg forstår godt, at kineserne lytter med et skævt smil til dansk kritik og er taknemmelig for at de er for høflige til at spørge: Hvad med jer selv?

  Jeg ved, at kineserne gør, hvad der rigtigt for Kina og lader os om at gøre det som vi finder er rigtigt for Danmark. Men gør vi det?

  Kan Danmark fortsætte sin krænkende, aktivistiske, militaristiske udenrigspolitik med eller uden opbakning fra vælgerne, som ikke er spurgt? Er vi et godt diktatur?

 15. Af Jens Hansen

  -

  Krænkelser af menneskerettigheder. Her går Danmark flot i front – åbner op for skat til at trænge ind på ens enemærker uden dommerkendelse. At anonyme anmeldere ikke bliver straffet, selv om der er tale om chikaneri.
  Jo, det begynder mere og mere at ligne DDR; men hvad så har regeringen for et kort øjeblik fået foden ind i himlen. Jeg regner dog med, at danskerne kommer til besindelse, og sender dem og enhedslisten til Bloksbjerg, hvor de hører hjemme ved næste valg. De kunne passende sende de konservative med.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Sidste nye fra Bornholm er at ALLE partierne går ind for at der mangler udlændinge/indvandrere og kulturfremmede i dansk politik. Der er alt for få, mener både V, K, S, SF, R, EL og DF mv.

  Så snart vil muslimerne og somalierne osv. blive tungen på vægtskålen.

 17. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det smarte ved menneske-rettigheder er at de kan bruges flexibelt, så at man kan favorisere sine politiske venner, de kulturfremmede, de røde betonhoveder og de kriminelle. Det ville jo heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis man også skulle respektere sine egne landsmænd, de almindelige og betalende danskere. Som enhver véd er danskerne jo knap nok mennesker.

  Og som enhver kan forstå, kan det jo ikke være meningen at stemmekvæg og malkekvæg skal tildeles noget så fornemt som menneskerettigheder. Det ville da være helt vildt.

  Som Jelved og Vestager plejer at sige: Danskerne har længe haft det alt for godt, og må lære at indrette sig og underordne sig efter VORES politik og forholdene.

  Måske er det ikke ordret gengivet, men det er meningen i en nøddeskal.

 18. Af kristian mouritzen

  -

  Kære Christian Møller
  Jeg mener bestemt, at udtrykket diktator ikke er dækkende for mange af de stats- og/eller regeringschefer, der regerer i ikke-demokratier. Det er nok nærmere en betegnelse, der viser en anden tid med militærstyreformer og brutal magtovertagelse. Hu er bestemt heller ikke enerådende, selv om han ikke er demokratisk valgt.

 19. Af Jens Hansen

  -

  When you have an efficient government, you have a dictatorship.
  Harry S. Truman.

 20. Af Christian Møller

  -

  Kære Kristian Mouritzen – enig i din replik – og både Kasper Støvrings kronik og Jesper Beinovs interview med Fensby var fremragende.

  Synes dog ikke at det er et bidrag til at vi kommer videre i vores store behov for at begribe den ny verden og tackle den på en måde der gavner både vores økonomiske vækst og fremme af demokrati og menneskerettigheder ved at pådutte Kina (meritokrati) og Rusland (demokrati med tendenser til at implodere og være et oligarki) betegnelsen diktator, om det så er gode eller onde. For Kinas vedkommende (og langt hovedparten af befolkningen) er demokrati i vestlig forstand næppe attraktivt – lav vækst, lav beslutningskapacitet – og glem ikke at der 800 mio. fattige på landet, som selv ikke studenterne i 1989 var indstillet på at give medbestemmelse. Måske skulle vi pudse Alf Ross og Hal Koch lidt af. Der er behov for begge tænkninger i forening – Alf Ross kan ikke stå alene – det skal vi huske ifm. Kina og Rusland. I den situation KAN meritokrati være det bedst egnede (er vel egentlig også den næstmindst ringe styreform efter demokrati) – men alle – inkl. kinesiske ledere og befolkning – er givet enige om, at demokrati er idealet der bør og skal stræbes efter.

  Menneskerettigheder er en lidt anden sag – her er udfordringerne ift, Kina vel dels konfucianismen med et helt andet værdisæt – dels styrets iboende brutalitet, historie, korruption, og angst for opposition. Her må vort mål være at Kina så hurtigt som muligt kommer til at respektere og håndhæve de grundlæggende rettigheder som de også selv har skrevet under på i FN-rammen .

 21. Af j nielsen

  -

  De onde diktaturer er dem der efterfølger et demokratisk styre.

  De “gode” diktaturer er som udgangspunkt resten.

  Det er ikke kun samfundets tilstand der skal tages i betragtning, men også retningen samfundet bevæger sig i.

 22. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, retningen er ret afgørende. Lige nu bevæger Danmark sig i retning af at blive en falleret og fejlslagen stat, hvor størstedelen af befolkningen vil blive mere og mere ufrie, utrygge og retsløse. Demokratiet og velfærden udhules med salami-metoder, familiens enhed og hjemmets fred undergraves systematisk, al etik og sikkerhed og alle værdier og traditioner er under angreb.

  Fra nu behøver der ikke være lang tid til Danmark omdannes til en regulær bananstat, en DDR-stat, et galehus, et fallitbo, en slagmark, et rædselskabinet.

  Alle komponenter er allerede tilstede, alle slags overgreb, magtmisbrug og vanvid og alle fascistiske/totalitære tendenser (og tusinder og atter tusinder af ofre) er allerede tilstede eller repræsenteret. Så rigeligt endda. Kun de uvidende, de ignorante, de indoktrinerede og de politisk korrekte kan ikke se det.

  Vi er alle på et skråplan hvor visse aktører hælder alt det flydende sæbe og olie på som de kan komme afsted med.

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvorfor er debatten gået i stå? Læser næsten ingen med her, eller er der bare fuld enighed om alt?

 24. Af Peter Larsen

  -

  @Preben F1.

  Måske er debatten på denne tråd gået i stå på grund af dine udgydelser?
  Du er meget aktiv på Berlingske’s blogs, og det er jo fint. Men det er det samme P** du skriver igen og igen. Vi har fattet det. Du synes DK er et forfærdeligt land.
  Men for debattens skyld: Vil du prøve at komme med nogle konkrete eksempler. Du skriver mange gange at DK er kommunistisk, feministisk og islamistisk. Hvordan kan det være disse tre ting på een gang? Kommunisterne er modstandere af religion. Islamisterne er modstandere af feminisme…

 25. Af Morten Thiessen

  -

  Lad os nu ikke glemme at Kina, uanset vækst og venlige miner, er et fascistisk diktatur. Historien har vist at der sker en a to ting med den slags stater: De opløses, enten fredeligt som Portugal og Chile eller voldeligt som Nicaragua, på grund af regiments manglende evne til at tilfredsstille folkets krav, eller også kaster de sig ud i erobringskrige som i sidste ende fører til deres fald (Tyskland). Denne gang er problemet bare større fordi vi i vesten har været så idiotiske at fylde Kinas lommer, ligesom en aggressiv stat med atomvåben altid bør bekymre.
  Kinas succes afhænger i enorm grad af vesten, da både økonomisk og politisk magt udspringer af venstens villighed til at give afkald på førerpositionen. Det som slår mig er at ingen ledere i vesten synes at have fattet dette, men forsøger på vammel dørsælgermaner at gøre sig interessante for despoten Hu. Vesten kan slukke Kinas lys øjeblikkeligt ved blot at undlade at købe alle de varer der idag eksporteres, men takket være særligt USA’s idiotisk kortsynede politik og insisteren på at optage Kina i WTO synes denne mulighed ikke at være praktisk gennemførlig. Vores generation vil i fremtiden blive kendt som dem som pissede vestens førerposition væk uden at få andet end en truende og arrogant fascist-supermagt igen, rigtig meget tillykke til vor tids Chamberlains!
  Hu er sikkert et udmærket menneske som bare vil Kinas bedste, men kinesisk patriarkalsk kultur er værdiløs i et moderne samfund og vi vil ikke holde mund bare for at bevare den gode stemning – vi har intet behov for fascistiske venner!

 26. Af Peter Larsen

  -

  @Morten Thiessen.

  Fakta er at vi har mere brug for Kina, end Kina har brug for os. Det er bare realpolitik.

  Og med hensyn til hvad historien viser… Romerriget var – bortset fra den republikanske periode – også et diktatur. Og det bestod alligevel i mange hundrede år. Og det gik jo ikke under som sådan, men blev blot overtaget af de “barbariske” konger, som videreudviklede deres samfund på basis af den romerske magtstruktur.

 27. Af Lars Bordal

  -

  Problemet er, at Europa ikke optræder samlet overfor for magtfulde diktaturstater. Kina er på grund af sin for tiden økonomiske magtfuldkommenhed i stand til at spille demokratiske lande ud mod hinanden ved at indgå lukrative handelsaftaler med dem, som ikke kritiserer landets overtrædelser af menneskerettigheder samt fremfærd i Tibet. Holdningen til demokratiske lande, som bliver økonomisk lagt på is af Kina som følge af berettiget kritik overtrædelser af menneskerettigheder synes at være, at sådan går det, når man er mere katolsk end paven selv. Da kritiske lande i henhold til denne holdning selv har været ude om sin situation, skal de selvfølgelig ikke vente støtte fra andre demokratiske lande, som i henhold til egen fremstilling selv har vitale økonomiske interesser at pleje i deres forhold til Kina.
  En holdning, der minder om den protektionistiske holdning fra 30´érne, hvor demokratiske lande indførte tårnhøje toldmure for at beskytte deres egen industri mod udenlandsk konkurrence. De økonomiske og politiske følgevirkninger er velkendte.
  Blogindlægget er derfor relevant. Det blotlægger, at
  hensynet til det enkelte lands økonomiske interesser vægtes højere end menneskeretighedsspørgsmålet. Og at lande som har dristet sig til at kritisere Kina på området, lades i stikken af de øvrige.

  Lars Bordal

 28. Af PREBEN JENSENH

  -

  Peter Larsen…..

  Det jeg skriver er mere at politikernes store flertal er i gang med at udplyndre landet og ødelægge danskernes nutid og fremtid.
  Er de ikke det?

  (Og har de ikke allerede ødelagt en masse for utallige danske borgere/familier i de senere årtier?)

  Jeg har i tidens løb fremlagt mange eksempler på politiske dumheder og udskejelser. Det har du åbenbart overset.

  Hvad de radikale angår, er de en samling rødstrømper og rødfascister som er så forvirrede at de på samme tid arbejder på at ophøje kvinderne og på at fylde landet med islamister mv., som ønsker at nedværdige kvinderne. Hvortil kommer at tusindvis af kriminelle fra over 50 lande strømmer ind over de nedlagte grænser, til skade for danske kvinder. Og mænd.

  Kan du slet ikke selv finde eksempler på uretfærdig, asocial og folkefjendsk/landsskadelig politik? Behøver du andres hjælp til det?

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hykleri overlever man måske på, hvis man har mistet respekten sammen med selvrespekten; men man dør langsomt og kan alligevel blive dræbt og samtidig lide forfærdeligt under denne ´sygdom´.

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lars Bordal – 18.6. – 17:49

  Vi gør det individuelt, når det passer ind i billedet – Norge havde jo sin Nobelpris-fest samtidig med den kinesiske præsidents besøg i DK – og vores standpunkter kendes i forvejen, så en afvejning af, om man hvér gang skal råbe det i hovedet på folk.

  Det bliver de trætte af – især hvis der er en proces i den retning undervejs fortsat.

 31. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lars Bordal

  Jeg tror, at det kan være mere magtfuldt med de forskellige EU-landes ‘optræden’ her. Alle EU-lande er jo enige i spørgsmålet om disse rettigheder. Alle ved, at de bør være vitalt tilstede – også Kina.

 32. Af Morten Thiessen

  -

  @Peter Larsen
  Du tage fejl, jeg beskriver faktisk sammenhængen i mit indlæg – Europa er kunden, og kunden har altid ret. Vi har ingen som helst brug for Kina, vi kan skaffe al den billige produktion vi vil have fra Indien, Brasilien, Vietnam, Bangladesh – you name it. Det eneste det kræver er at vi giver disse lande samme priviligerede adgang til Europa son kineserne har og smider disse fascister ad h til. Men du vil hellere lægge røv til generalissimus Hu og hans strækmarcherende horder – det er din ret at vælge sådan, men ikke særlig klogt.

Kommentarer er lukket.