Det middelalderlige islam

Af Kristian Mouritzen 127

Det er rædselsvækkende og deprimerende, at en afghansk kvinde brutalt er blevet myrdet for angiveligt at have forbrudt sig mod Koranen og begået utroskab.

Det giver endnu en gang anledning til at stille et spørgsmål om, hvorfor det ikke er lykkedes for islam at nå længere end til en utrolig menneskeforagt, kvindeforagt og foragt for basale menneskerettigheder. Er muslimer en særlig religiøs persongruppe, der fortsat ønsker at leve i middelalderlig formørkelse? Det indtryk får man, når man læser selv de mest lærde. For der er altid en eller anden imam, der henviser til et eller andet i Koranen, når f.eks. henrettelsen af uskyldige skal forsvares. Og så er der enkelte, der forsøger at overbevise deres trosfæller om, at de tager fejl. At Koranen er tolerancens religion. Men de er larmende få.

Jeg er ikke ekspert i islam. Men jeg må konstatere, at en del muslimer og deres imamer ikke lever i den samme verden, som en række af deres mere liberale trosfæller lever i. For der er mange muslimer i Irak, Libanon, Egypten og alle andre steder, der ryster på hovedet over det, der foregår. De er bare ikke nok til for alvor at rykke helhedsbilledet af en religion på afveje. Disse liberale muslimer gør grin med imamerne – bag deres ryg. De ønsker frihed og tolerance, og de krøller tæer, hver eneste gang der begås handlinger som den i Afghanistan med den unge kvinde, der med ni skud blev likvideret af Taleban, mens hundredvis af mænd jublede. Men det hjælper som sagt ikke. De liberale står ret alene.

En af disse liberaleer amerikaneren Feisal Abdul Rauf. Abdul er kendt som en moderat fortolker af islam. Jeg hæfter mig ved flere ting i en kommentar, han har skrevet på CNNs hjemmeside. For det første tager han afstand fra drabet på kvinden – et drab som er »foregået uden dom, fair proces og beviser«, som han skriver. For det andet efterlyser han en vækkelse i islam baseret på uddannelse af imamerne og henviser til et arbejde, han selv har været med i med at oplyse imamerne om, hvad der egentlig står i Koranen. Tankevækkende at imamerne åbenbart ikke er godt nok uddannet, hvad vi måske nok anede i Danmark efter Muhammed-affæren.

Men det bekymrer mig, at Feisal Abdul – bevidst eller ubevidst – knytter en manglende retsproces sammen med henrettelsen. Utroskab har aldrig været populært hverken i Bibelen eller i Koranen, og det kan givetvis være stærkt provokerende at sige det i de kredse: Men utroskab er en privat sag. Det er en sag mellem de involverede og ikke en sag for en domstol. Så »sagen« burde aldrig have været rejst. Jeg er helt sikker på, at det er en teologisk diskussion, der kan vare længe, også i visse fundamentalistiske kredse i kristendommen. Men forskellen er, at i den kristne verden vil den diskussion højst få fem minutters berømmelse i et debatprogram.

Den vil næppe nå ud i brede kredse, som den desværre gør i Mellemøsten.Det andet er uddannelsen af imamerne. Hvis Abdul har ret, så lad os følge hans eksempel og bruge rigtig mange penge på at uddanne imamerne, så de kender Koranen. For hvis det er rigtigt, at islam er en tolerant religion, som mange muslimer hævder, så lad os se eksemplerne. Og lad imamerne gå forrest. Det er dem, der er det religiøse samfunds ledere. Det ser man ikke meget af i dag.

127 kommentarer RSS

 1. Af Mandatar Torben Wilken

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH, Jeg forstår du hentyder til Amerika og spaniernes indvandring og blodige myrderier samt plyndring af den oprindelige befolkning,efterfulgt af Skandinaviens og især Irlands indvandring samme sted.
  Det gik virkelig galt for den oprindelige befolkning. De hvide hærgede som en pest. Her var det især kristne der tog for sig af retterne.

  Nej dem jeg taler om, de er ikke en belastning for Danmark. De er en berigelse alene fordi de ønsker det bedste for deres ægtefælle og deres fælles børn. Du finder dem på arbejdsmarkedet eller under videre uddannelse. Du taler ikke med dem for så ville du vide dette her.

  @Aksel Eriksen “Det er måske derfor integrationen generelt er mislykkedes!” Igen forkert. Integrationen virker hos disse familiemedlemmer. Men fordi du og andre ytre jer så grimt og især uvidende, så er det meget svært at føle sig velkommen i Danmark. Jeres hetz er den allerstørste forhindring, men I vil have ret og derfor fortsætter I bare med endnu stører kraft. En langt støre del af befolkningen har forstået Jeres hule budskab.DF er ikke toneangivende mere. Det giver luft til fornuften.

 2. Af Axel Eriksen

  -

  @ Mandatar Torben Winkel!

  Jeg ytrer mig ikke grimt om “almindelige” muslimer -også kaldet moderate – men prøver bare at påpege, at den middelalderlige, fundamentalistiske islamisme ikke er vejen frem i Europa i almindelighed og Danmark i særdeleshed!

  Og så skyder du alle dine egne argumenter ned. Ved at nævne indvandrernes indtog i både Syd- og Nordamerika, hvor den oprindelige befolkning blev “løbet over ende” og forvandlet til andenrangs
  borgere.

  Ikke fordi jeg tror, at det scenarie er nært forestående i Danmark – fordi hankønsvæsenerne er ude af stand til at markere sig intellektuelt – og pigerne fra andengenerationsndvandrerfamilier er i stand til at få gode uddannelser.

  Men så længe, der ikke bliver en egentlig integration mellem importerede muslimer og deres efterkommere ved etablering af fælles famileforhold, vil det ikke lykkes!

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Torben Wilkens…….

  Næh, jeg hentydede til mange flere lande. Overalt hvor indvandring fandt sted i større omfang, gik det hårdt ud over de oprindelige befolkninger.

  Jeg synes iøvrigt at du lyder som en der lever i en slags radikal drømmeverden, eller som en der er ansat i indvandringsindustrien.

  Du kalder indvandringen berigelse, og ignorerer altså at der er brugt hundredvis af milliarder af kroner på den, at den har udhulet velfærden og øget kriminaliteten osv.

  Og så skælder du ud på de hvide og de kristne. Er du slet ikke klar over hvad de mere mørke og ikke-kristne har foretaget sig af grumme ting i tidens løb og i mange lande?

 4. Af Allan Hansen

  -

  Om små og store løgne.

  ” de moderate muslimer,, læser jeg ovenfor – meget morsomt!

  Ex muslim og forfatter Ibn Warraq siger/skriver et sted “det kan godt
  være, at der findes moderate muslimer, men islam er ikke moderat!,,
  Hvordan kan man have en moderat holdning til en ideologi, der ikke i sig selv
  er moderat?
  Kunne man forstille sig en moderat nazist? – som ikke er rigtig nazist
  men, som godt kan lide, at slå jøder, neger, homoseksuelle og handikappet
  ihjel.

  Sandheden er jo, at millioner af muslimer i den vestlige verden flygter fra islam
  (ofte i hemmelighed af frygt fra andre muslimer).
  Disse muslimer har med deres møde med den vestlige verden ad omveje forstået, at hele den islamiske”kultur,,
  er gennemsyret af løgn, had, vold, blod og terror.

  Islam har altid været og ville altid være en stammekrig.
  Mere er der vist ikke, at sige om den sag.

 5. Af jesper Bryde

  -

  Mandatar Torben Wilken hvad er det dog for en pretentiøs title at give sig selv. Ikke nok med det så bære du din idioti som en ordens title Torben Wilken, du er ude af trit med virkeligheden. Men der kommer snart et opgør med landsforrædere som dig Torben. Vi er trætte af folk som dig der hele tiden skal fortælle os hvor gode mennesker de er fordi de importere affald vi andre skal betale for. Mandatar Torben Wilken må dit liv blive kort og fuldt af lidelser og må du se dine børn dø før dig!!!!!

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Allan Hansen!

  “Moderate muslimer” er efter min opfattelse de, der ikke søger moskeén hver fredag – og ikke ligger i bøn med hovedet vendt mod Mekka 5 gange om dagen!
  Har mødt en del.
  Men der må vist også siges, at der er “moderate” medlemmer af Folkekirken – der ikke hjemsøger den ret ofte.

  Imidlertid er vel alle “etniske” danskere bibragt et kristent livssyn, hvor Islam er en grel modsætning!

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  @Bjørn Sørensen,

  Du antager alt for meget, f.eks. at jeg skulle tilhøre de som du siger røde historikere. Jeg er let nok at google: Prøv Niels + Lemche. Google siger, at der er omkring 550.000 hits.

  Var i en årrække medlem af hjemmeværnets landsråd, og de sidste fire fem år i formandskabet (“frivillig formand”). Dertil civilt i mere end 25 år professor i Gammel Testamente på Københavns Universitet.

  Men det forhindrer mig ikke i at have et fornuftigt forhold til muslimer, jøder og kristne, når vi ser bort fra de rabiate, som findes alle tre steder. Og det kan godt være at danske konservative kristne (fundamentalister om du vil) er fredelige mennesker, men det gælder så sandelig ikke alle amerikanske fundamentalister. Diskussionen her har som sædvanligt haft alt for travlt med at skære folk over én kam.

  Hvis du regner dig for kristen, så prøv lige at se bjælken i dit eget øje.

  NPLemche

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Med virkelig integration mener jeg familieforhold mellem udlændinge/ folk med med udenlandsbaggrund og “etniske” danskere.

  En helt ny undersøgelse har vist, at hvert syvende ægteskab er indgået med en “udenlandsk” ægtefælle:
  Førende i feltet for kvindelige brude er thailændere, filippinere – og så tyskere! Kvinderne vælger som brudgom en fra Tyskland, Storbritannien eller Norge!

  Er det ikke et paradoks med 10% af befolkningen som muslimer med udenlandsk baggrund, at der ikke indgås flere ægteskaber mellem dem og “etniske” danskere?
  Hvad er grunden: Islam!

  Den hæmmer al integration, fordi alle andre er vantro – og først en eventuel konvertering gør et ægteskab muligt!

 9. Af Allan Hansen

  -

  “Alle ytringer om Guds natur er nonsens,,
  – A. J. Ayer.

  Sir Alfred Jules Ayer (1910-1989) var en
  årrække (1959-1978) professor i filosofi
  ved Oxford-universitetet.
  Han blev adlet i 1970. Han var i sin studietid blevet påvirket af Wienerkredsen
  dvs. den tidlige L. Wittgenstein og R. Carnap.
  Sammen med B. Russell anses han for en af de klareste fortalere
  for den logiske positivisme (eller logisk empirisme, som den også kaldes).
  I sin bog “sprog, sandhed og logik,, fra 1936 fremførte Ayer ud fra denne
  sproganalytiske metode en kritik af enhver metafysisk, moralsk og religiøs
  opfattelser.
  Disse filosoffer anså det for at være en af filosofiens hovedopgaver
  at sikre natur videnskabens objektivitet og uafhængighed af politik, moral og religion
  kort sagt: uafhængighed af værdiopfattelser.
  Grundsynspunktet var, at ethvert udsagn, som påstod noget om
  virkeligheden, skulle kunne underkastes en sproglig-logisk analyse.

  Meningsfulde påstande er enten analytiske syntetiske.
  Hvis de ikke er analytiske eller syntetiske (sammensatte udsagn, som påstår noget om virkeligheden)
  er de meningsløse.

 10. Af Allan Hansen

  -

  Religionen hindrer os i at fjerne de afgørende årsager til krig.
  Religionen forhindrer os i at undervise i den etik, der ligger i videnskabeligt samarbejde i stedet
  for de gamle barske doktriner om synd og straf.
  Det er muligt at menneskeheden står på tærskelen til guldalderen, men
  hvis det er tilfældet, så er det nødvendigt at dræbe den drage som vogter døren, og den drage er religionen. (…) Det ser altså ud til, at de tre menneskelige bevæggrunde, der kommer til udtryk i religionen, er frygt, indbildskhed og had.

 11. Af Axel Eriksen

  -

  @ Allan Hansen!

  “Alle ytringer om Guds natur er nonsens”!

  Nu har jeg aldrig læst noget af A.J. Ayer og lige som hverken Jesus eller Muhammed skal have patent på min opfattelse af verden, skal han ikke have det!

  Men ovennævnte citat stemmer godt overens med egen opfattelse!

 12. Af Niels Poulsen

  -

  @Allan Hansen

  Jeg skal ikke blande mig i dine ateistiske synspunkter. Enhver er salig i sin tro (eller mangel på tro).

  Men når du nu fremhæver A. J. Ayer som en meget rationelt tænkende filosof, som stillede strenge videnskabelige krav til sproglige udsagn, så kan jeg ikke dy mig for at nævne, at selvsamme A. J. Ayer kort før sin død i 1988 påstod, at han havde en såkaldt nærdødsoplevelse. Til sin læge skal han have sagt:

  “I saw a Divine Being. I’m afraid I’m going to have to revise all my books and opinions.”

  Han har også skrevet en artikel om sine oplevelser efter døden: “What I saw when I was dead”.

  Det kan man jo mene meget om …

  Men ét er i hvert fald givet: De strenge videnskabelige krav, A. J. Ayer stillede til andres sproglige udsagn og fik ham til at forkaste alle ytringer om Guds natur som nonsens, gjaldt ikke for ham selv i dette specielle tilfælde.

  Se eventuel artiklen om A. J. Ayer i den engelske udgave af Wikipedia.

 13. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, da “Fanden blev gammel, gik han i kloster”. Jeg håber aldrig, jeg bliver så gammel, at ens logiske sans svigter!

 14. Af Niels Poulsen

  -

  @Axel Eriksen

  Nu har jeg altid – måske pga. min beskidte fantasi – forestillet mig, at det kloster, Fanden gik i, var et nonnekloster …

  Men bortset fra det tror jeg ikke, at du skal regne med, at det er den logiske sans, der afholder et menneske fra at blive religiøst.

  Blaise Pascal og Emanuel Swedenborg, som begge var logisk tænkende mennesker inden for det naturvidenskabelige felt før deres skelsættende religiøse omvendelse, fortsætter i deres efterfølgende religiøse skrifter med at fremlægge deres stof på en meget logisk og systematisk måde. Det er i hvert fald til tider svært tilgængeligt stof.

  Intelligens og logisk tænkning forhindrer jo heller ikke et menneske i at blive forført af politiske ideologier. Universitetsmiljøer over hele jorden blev jo i det tyvende århundrede forført af den marxistiske og socialistiske ideologi.

  Jeg vil påstå, at det er en helt anden egenskab, som forhindrer en i at blive fundamentalistisk, hvad enten det er mht. religion eller politisk ideologi: nemlig noget dybt anti-intellektuelt, nemlig det at have et jordnært sind og at være forankret i en hverdag med familie eller venner.

 15. Af K Larsen

  -

  Kort sagt.

  Hvorfor har vi en lovgivning. Er det for at tilfredsstille en religion der har et utal af meninger, om ret forståelse af det skrevne.

  Ud i det private med det.

 16. Af georg christensen

  -

  Det middelalderlige “Islam”, er i fuld gang med at forny sig, giv dem tid.

  Hvad mener du så, om den såkaldte “statsorrienteret” kristendom, som bare følger med i magtbegærdet´s spor,hvor (lesper og homoer), bare får frit spil?.

  Af og til, får jeg fornemmelsen af, at jeg ikke er i stand til at følge med.

 17. Af Mandatar Torben Wilken

  -

  @ jesper Bryde
  Lad mig lige gengive det du tillod dig at skrive i denne blog:

  “Mandatar Torben Wilken hvad er det dog for en pretentiøs title at give sig selv. Ikke nok med det så bære du din idioti som en ordens title Torben Wilken, du er ude af trit med virkeligheden.Men der kommer snart et opgør med landsforrædere som dig Torben. Vi er trætte af folk som dig der hele tiden skal fortælle os hvor gode mennesker de er fordi de importere affald vi andre skal betale for. Mandatar Torben Wilken må dit liv blive kort og fuldt af lidelser og må du se dine børn dø før dig!!!!”
  Gengivelsen slut.
  Har du overvejet indholdet? Er du klar over, at ytringsfrihed ikke omfatter uberettiget omtale af andre mennesker. Du er ikke bare GROV – du er direkte ubehøvlet.

  Mandatar er man når man bliver anmodet om det. Det bliver jeg dagligt og derfor er jeg kendt som, og derfor kan jeg med rette betegne mig, mandatar. Det er ikke en titel, som du angiver.

  At betegne mig som “Landsforræder er kriminelt og dermed strafbart.

  “Vi er trætte af folk som dig” Hvem er VI!!! Er det dig i flertal? Foran spejlet?
  “hvor gode mennesker de er fordi de importere affald vi andre skal betale for.” Nu bliver du for alvor grov. Tænk at omtale andre mennesker som AFFALD!!! Hvem andre end dem selv betaler. Du gør IKKE for dem. Bevis din påstand. Du er total ukendt med virkeligheden.
  Du afslutter med disse alvorlige personlige trusler: “Mandatar Torben Wilken må dit liv blive kort og fuldt af lidelser og må du se dine børn dø før dig!!!!”

  Jeg har valgt at ville tage dig alvorlig og kræve af dig, at du trækker dine ubehageligheder tilbage. Vil du ikke det her, må du have for mange penge. Du vil aldrig klare dig i en retssal. Du bør få en lærestreg.

  PS! Jeg kunne have valgt at overse indlæget. Jeg kunne også have valgt at få personen blokkeret. Jeg valgte denne løsning for at “skære det ud i pap”, hvad debat ikke er.

 18. Af Mandatar Torben Wilken

  -

  @ Axel Eriksen
  Definitionen på “Integration” er: “At komme ind i og blive en del af”

  Når en kæreste til et medlem af en familie første gang bliver præsenteret for familien, sker der det samme over hele verden. Den ny tilkomne bliver budt VELKOMMEN. Når familien accepterer den ny tilkommende som madlem af familien, er vedkommende integreret.
  Når de fleste taler om mangel på integration, så mener de Assimilation, som er noget helt andet.

 19. Af Axel Eriksen

  -

  @ Tom Wilken!

  Jeg skriver om integration – ikke assimilation – og du behøver ikke at belære mig om forskellen.

  Javel, men hvornår er en ikke-muslim integreret i en muslimsks familie?

  Når vedkommende er konverteret!!

 20. Af Mandatar Torben Wilken

  -

  @ Axel Eriksen
  Nej du har fejl her.
  hvornår en ikke-muslim er integreret i en muslimsks familie? Er ikke Når vedkommende er konverteret!!, men når familien accepterer den nye i familien som medlem og det sker skam i mange sådanne tilfælde. Heldigvis sker der noget med de muslimske familier, ser har boet her i en menneskealder. Deres børn er blevet meget danske og de påvirker forældrenes syn på det danske samfund. Muslimske forældre har det helt på samme måde som forældre overalt på jorden. De ønsker det bedste for deres børn. Mange flere muslimer har i dag et langt mere afslappet forhold til deres religion. De er ikke underkastet “Imanens ord og Koranens budskab.” Her på bloggen skriver mange om den kristne tro og kultur. Mærkeligt at Folkekirken har et så svagt fremmøde om søndagen. Så svagt at for alvor taler om nedlæggelse af Kirker i København. De fleste danskere er fortsat registreret og betaler kirkeskat til Folkekirken, men de kommer der primært kun til Dåb – Konfirmation – Bryllup og begravelser. De har også et afslappet forhold til kirken og biblens ord. Derfor kan de godt være troende på det helt private nivue. Efter Jesu ord, er kontakten til GUD og Himmeriget den direkte, Tro og du skal få. Enkelt og simpelt. Det er kirken der har indført Synden og tilgivelsen. Den er nødvendig hvis man skal tjene penge og få magt og rigdom. Husk ingen er nærmere GUD end du selv.

 21. Af Axel Eriksen

  -

  @ Torben Wilken!

  Jeg vil da håbe, at alle troende føler sig nærmere GUD, end jeg gør. Ellers står det dårligt til for alle religioner!

  Godt at høre, at du har gode erfaringer med integration mellem muslimer og “danskere”. Lad os høre de positive eksempler!

 22. Af hr j Christensen

  -

  Jeg så en udsendelse af stening i italien som for ganske få år siden stenede en kvinde fordi hun havde haft et forhold til en anden mand. Det var uhyggeligt at se den foragt og had disse ret så mange mennesker , mænd og kvinder, som var stimlet sammen udviste. Kvinde måtte selv gå ind i midten af flokken, hvorefter hun blev stenet til døre i flokkens dyriske had.

  Så hvad er det for dyriske kræfter som italienske mænd og kvinder indeholder?

  For mig at se ligner det til forveksling de dyriske kræfter vi ser fagforeningen 3F udspille på fyn over for en restaurant. Johanne smidth-nielsen og enhedslistens øvrige medlemmer følger godt med i dette mønster. tendensen ses også i SF hvor villy søvndal svinger pisken.

  Er sådanne kræfter på vej frem som afløser af de friheds idealer vi ind til nu har dyrket med lidenskab?

 23. Af hr j Christensen

  -

  Det afgørende må være om en person som ønsker at komme til Danmark ikke tihører politiske partier og religioner som ønsker verdens herredømme. Derfor ønsker vi ikke hitlert nationalsocialistiske parti. Vi ønsker heller ikke kommunismen. Det svære spørgsmål er så med jødedommen som også ønsker verdensherredømmet, og altså er uønsket. Det samme gælder jødernes marxisme som også ønkser verdensherredømmet. De fik dog en god del af verden i gennem sovjetstyret, som holdt hånden under jøderne.

  Det nemme er islam som helt åbent går ind for at erobre verdensherredømmet med militær magt, vold og udslettelse. Med tortur og massevoldtægter til følge.

  Vi ser det dagligt. Os der kan se virkeligheden i øjnene.

 24. Af peter kocsis

  -

  “så fastholder den moderate åbenbart dødsstraf for kvinden, for det foreskriver koranen.

  Men er det moderat at henrette for det ?

  Spørgsmålet er vel, kan man betegnes som moderat, hvis man underkaster sig Koranens domme for opførsel.

  Skrevet af Morten Dreyer, 13. juli 2012 kl. 14:58”

  Hvor i Koranen finder du dette dødsstraf?

 25. Af Axel Eriksen

  -

  peter kocsis er åbenbart kommet hjem fra ferie – ellers ville der på denne blog have været det tredobbelte antal af indlæg – de 2/3 dele signeret peter kocsis! Om Islams fortræffeligheder!

  Hvor det står i Koranen, er lige så ligegyldigt som imamernes fremstiling af det – for hvis praksis opfattes og udøves efter en over 1.000 gammel tradition. Det er handlingen, der tæller!

 26. Af Axel Eriksen

  -

  I næstsidste sætning skulle der have stået:

  …over 1.000 år gammel tradition.

 27. Af hr j christensen

  -

  Det forekommer mig at tegninge krisen viste at ingen vil give afkald på islam. Alle de så kaldte tilpassede muslimer støttede jo op om islamisterne. Det vil de gøre igen og igen. Derfor har islam ingen ftremtid i danmark. Det har kinesere og afrokanere heller ikke. De støttede jo alle islam. Derfor er islame en tikkende bumbe under den danske befolkning.
  Vi sende danske unge mænd ud og kæmper for freden i verden. Medens man i hjemlandet lukker øjnene for en borgerkrig.

Kommentarer er lukket.